Ogłoszenie o brakowaniu (niszczeniu) dokumentacji medycznej

NZOZ – Przychodnia „Na Browarnej” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Browarna 3 uprzejmie informuje, że brakowaniem będzie objęta dokumentacja medyczna pacjentów poradni: chirurgii ogólnej dla dzieci, chirurgii ogólnej dla dorosłych oraz chirurgii urazowo ortopedycznej, którzy byli pacjentami Przychodni Specjalistycznej na ulicy Browarnej 3 w Wałbrzychu  w latach  1970-2001.

Dokumentacja ta może zostać wydana pacjentowi lub osobie upoważnionej przez pacjenta na pisemny wniosek, który będzie złożony do dnia 30.04.2023 w Przychodni -„Na Browarnej” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Browarna 3.

Wnioski należy składać w rejestracji poradni dla dzieci w godzinach  od 8.00 – do 17.00

Po wyżej wymienionym terminie  tj.  30.04.2023 r. dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) bez możliwości jej odtworzenia.

Podstawa prawna:
 Art. 29.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.