Kontakt

NZOZ-Przychodnia “Na Browarnej” sp. z o. o.
ul. Browarna 3
58-300 Wałbrzych,

Sekretariat
tel./fax 74 842 25 57
e-mail: nabrowarnej_sekretariat@onet.pl

Dział informatyki
tel. 74 665 14 54
e-mail: nabrowarnej@poczta.onet.pl

Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Horczyński
e-mail: kontakt@dpo24.pl

NIP: 886 27 16 781
Regon 89149253300020
I część kodu resortowego 000000001324
KRS: 0000180885 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej