Polityka jakości

Priorytetowym celem NZOZ – Przychodni „Na Browarnej” Sp. z o.o. jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:

 • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: gabinetu lekarza POZ (dla dorosłych i dla dzieci), pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego, położnictwa środowiskowo – rodzinnego; pielęgniarstwa środowiskowego w środowisku nauczania i wychowania;
 • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: logopedycznej, diabetologicznej, onkologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgii ogólnej, chirurgii dla dzieci, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, dermatologicznej;
 • w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie: lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, fizjoterapii domowej;
 • w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych oraz ortodontycznych;
 • świadczeń diagnostycznych w pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej, pracowni ultrasonograficznej oraz gabinecie EKG.

Naszym Pacjentom pragniemy zapewnić kompleksową jakość udzielanych świadczeń, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej popartej kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu.

Cel ten realizujemy poprzez:

 • indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów,
 • ścisłą kontrolę procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na każdym ich etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
 • zakup nowego specjalistycznego sprzętu i urządzeń służących do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • systematyczne szkolenie personelu umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,
 • optymalizację kosztów udzielanych świadczeń i wzrost efektywności ekonomicznej,
 • ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość udzielanych świadczeń jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,
 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • uwzględnianie kontekstu Placówki przy planowaniu działań operacyjnych,
 • ciągłe doskonalenie swoich usług oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Zarządu i pracowników o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001: 2015.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakości wraz z pracownikami będziemy promować i stosować z należytą starannością oraz będziemy dbać o jej aktualność.