Kiedy już nie teleporada?

16 marca wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 5 marca 2021 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej opublikowana w Dzienniku Ustaw 8 marca. Wedle obowiązujących od dziś nowych regulacji prawnych ograniczono przypadki, w których przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej oferują teleporadę.

Jak informuje ministerstwo zdrowia,

1) lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy pacjent nie wyraża zgody na teleporadę, gdy cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.

 2) Teleporada nie obowiązuje też w przypadku, gdy istnieje podejrzenie choroby nowotworowej, a także gdy dotyczy zdrowia dziecka poniżej 6 lat.

3) Wedle wytycznych, w formie teleporady nie może też odbyć się pierwsza wizyta u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, wskazanych przez pacjenta w deklaracji wyboru.

Kiedy nadal teleporada?

Wedle rozporządzenia pacjent skorzysta z teleporady nadal, gdy:

1) istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz gdy potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną.

2)  Teleporada wystarczy również w przypadku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, również jak we wcześniejszym przypadku, gdy jest to kontynuacja poprzedzającego leczenia.

3)  Dzięki teleporadzie można uzyskać zaświadczenia o stanie zdrowia, a także w przypadku porady kontrolnej dla dziecka do lat 6, ale tylko ustalonej podczas bezpośredniej wizyty i takiej, która nie wymaga fizycznego badania.

4)  Przez teleporadę nadal u lekarza można uzyskać zalecenia, a także e-zwolnienie, czy e-receptę. W trakcie rozmowy z lekarzem można również otrzymać sugestię konieczności bezpośredniej wizyty w przychodni, a nawet kontaktu z pogotowiem ratunkowym, jeśli stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał.

Co istotne, ustalono też kwestie, kiedy teleporada ma nastąpić, co ma zapobiec odwlekania kontaktu z lekarzem i ustalania odległych terminów. Wedle NFZ teleporada powinna odbyć się nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście. Jest jeszcze druga opcja, to termin późniejszy, jeśli został ustalony w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.