Zasady bezpieczeństwa pacjentów przebywających w poczekalni

  1. Na wizytę pacjent powinien zgłosić się maksymalnie 10 minut wcześniej. Nie ma sensu przychodzenia wcześniej.
  2. Na wizytę pacjent powinien przyjść bez osoby towarzyszącej – wyjątek stanowią osoby ze szczególnymi potrzebami (niesamodzielne)
  3. Zaraz po wejściu do placówki pacjent powinien zdezynfekować ręce.
  4. W placówce obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych .
  5. Podczas rejestracji pacjenci oraz personel medyczny powinni zrachować bezpieczny dystans od – minimum 1,5 m.
  6. Podczas pobytu w placówce pacjenci powinni dostosować się do instrukcji lekarza i personelu. W razie kaszlu lub potrzeby kichnięcia, zasłonić twarz chusteczką higieniczną, po czym wyrzuć ją do kosza, a dłonie ponownie zdezynfekować.

Zastosowanie wszelkich niezbędnych procedur i zaleceń przez placówki POZ, pozwala na zachowanie ciągłości w świadczeniu usług oraz na zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym pacjentom. Działania podejmowane w związku z SARS-CoV-2 wpływają nie tylko na obecną pracę lekarzy i personelu medycznego, ale mogą mieć też znaczenie dla stabilizacji funkcjonowania przychodni POZ w przyszłości.